Polowanie zbiorowe – czym się różni od indywidualnych?

Główną różnicą pomiędzy polowaniem indywidualnym a zbiorowym jest ilość osób przebywających na nim. W polowaniu indywidualnym może być uczestnikiem jeden polujący, myśliwy z psem lub myśliwy z pomocnikiem. 

W polowaniach zbiorowych liczba osób to minimum 2, albo 6 jeżeli myśliwi planują polować na zające.

Różnicą jest także sposób organizacji polowań. Żeby wziąć udział w polowaniu indywidualnym koniecznie trzeba posiadać na nie pozwolenie od zarządcy albo dzierżawcy okręgu łowieckiego. Takie zezwolenie myśliwy musi załatwić sam. Polowania zbiorowe za to są planowane przez dzierżawcę lub zarządcę okręgu łowieckiego i prowadzi je wyznaczony do tego myśliwy, który dba o ochronę i stosowanie się do przepisów prawa.

Jak przebiega polowanie zbiorowe?

Polowanie zbiorowe każdorazowo zaczyna się odprawą, a na jego koniec organizowany jest pokot. Te reguły tyczą się tylko polowań zbiorowych – nie zobaczymy tego podczas polowania indywidualnego. Odprawa ma za zadanie poznanie reguł polowania. Przybliżane są wtedy zwierzęta i ich gatunki, na które myśliwi będą polować. Przekazywane są ważne sygnały, które informują o przejściu do następnych etapów, a także wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Pokot, który organizowany jest na końcu polowania jest niezwykłą tradycją łowiecką. Można ujrzeć tam złożenie hołdu zwierzynie a także wybierany jest król polowania.Złożenie hołdu zwierzynie jest niesamowicie ważnym zwyczajem i ważne jest aby stosować się do paru zasad, jak przykładowo ułożenie zwierzyny na prawym boku lub ułożenie głów zwierzyny w stronę łowiska.

Wyróżniamy pare rodzajów polowań zbiorowych i schemat każdego może być trochę inny. Do polowania na niewielką zwierzynę taką jak króliki i lisy stosuje się polowanie pędzeniami. W skrócie polega ono na płoszeniu zwierząt i od tego są naganiacze. Istotne jest aby było ich chociaż dwukrotnie więcej niż myśliwych. Za to podczas polowania na dziki wykorzystuje się psy myśliwskie – są odpowiedzialne za wytropienie zwierzyny i wypędzenie dzików z kryjówki. Przy takich polowaniach myśliwych jest kilkunastu.

Można się także spotkać z tak zwanym polowaniem szwedzkim albo z ambon – ono odbywa się na wielkich lokalizacjach w lasach, które mają przynajmniej 600, nawet do 1000 ha. W takich polowaniach angażuje się kilkudziesięciu myśliwych.

Co o polowaniach zbiorowych mówi prawo?

Zacznijmy od najważniejszej informacji: każdy myśliwy, który jest uczestnikiem w polowaniu bezwzględnie musi posiadać legitymację Polskiego Związku Łowieckiego i pozwolenie na broń.

Polowania zbiorowe można prowadzić od świtu do zmierzchu i jedynie w terminie od 1 października do 15 stycznia.

Polowania zbiorowe zostają uznane za zainicjowane w chwili zebrania się myśliwych i kiedy odprawa się zacznie, a ich zakończenie jest w chwili kiedy prowadzący polowanie ogłosi jego zakończenie. Kiedy polowanie zakończy się jego prowadzący musi opracować protokół, który będzie zawierał wszystkie istotne fakty jak: data odbycia i godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania, numer okręgu łowieckiego a także na jakie gatunki zwierząt odbywało się polowanie. Jest tam także lista uczestników oraz uwagi, jeśli prowadzący miał jakieś.

To bezspornie prowadzący polowanie dba o stosowanie się do przepisów prawa i to jemu muszą być podlegli myśliwi biorący udział w polowaniu.

Źródło informacji: https://biuroponowa.pl/polowania-zbiorowe/

Scroll to Top